جریان مویرگی در بتن الیافی مصنوعی با عملکرد بالا

جریان مویرگی در بتن الیافی مصنوعی با عملکرد بالا

جریان مویرگی در بتن الیافی مصنوعی با عملکرد بالا

بتن الیافی مسلح با عملکرد بالا (UHPFRC) با الیاف مصنوعی و ماتریس کلینکر  مخلوط شده است ، که PE-UHPFRC نامیده می شود ، و برای کاربردهای ساختاری ساخته شده است. نتایج نشان می دهد که کاهش قابل توجه در جذب مویرگی در مورد PE- UHPFRC در مقایسه با ترکیبات مبتنی بر سیمان سخت کننده کرنش (SHCC) وجود دارد. علاوه بر این ، نتایج تأثیر قابل توجه شروع ترک در جذب مویرگی را برجسته می کند.

ادامه مطلب