خدمات

طراحی، کنترل کیفیت بتن، کنترل کیفیت میلگرد، کنترل کیفیت مصالح ساختمانی، طراحی و کنترل کیفیت مصالح نوین ساختمانی،طراحی نسبت های اختلاط، طراحی روش های اجرایی، کنترل مهندسی، تضمین کیفیت، بتن های ویژه، مدیرت پروژه، کنترل پروژه، مشاوره تخصصی بتن، تحقیق و توسعه

شرکت فیدار بتن فرا مانا  خدمات مهندسی خود را به شرح زیر ارائه می‌دهد:

تکنولوژی بتن و طراحی نسبت های مخلوط بتن
بیشتر بدانید

رویکرد گروه تخصصی بتن ایران برای طراحی نسبت‌های مخلوط‌ بتن متناسب با نیازمندی‌های هر پروژه و در نظر گرفتن شاخصه‌های پردامنه بر مبنای شاخص‌های اقتصادی، شاخص‌های بومی‌سازی، شاخص‌های پایایی و دوام، شاخص‌های مکانیکی، شاخص‌های نفوذناپذیری، شاخص‌های حرارتی، شاخص‌های رئولوژیکی و اجرایی و سایر شاخص‌های خاص به تبع مشخصات هر پروژه می‌باشد.

طراحی مخلوط‌ها براساس استانداردهای جهانی، آیین‌نامه‌های معتبر داخلی و خارجی، پایش‌های آزمایشگاهی، شرایط کارگاهی و مدنظر قراردادن نیازمندی‌های هر پروژه، دامنه‌ای به گستردگی کل خط تولید بتن از ابتدایی‌ترین نقطه تا انتهایی‌ترین نقطه عملیات بتن را دارد.

این فرآیند شامل طراحی و تولید اجزا تشکیل دهنده مانند سنگدانه، سیمان، مواد مکمل سیمانی و افزودنی‌های شیمیایی در کارخانجات مربوطه برای مرحله اول، تولید بتن در کارخانجات تولید بتن آماده یا سایت‌ها برای مرحله دوم و حمل، پمپاژ، جایدهی و عمل‌آوری بتن در مرحله نهایی می‌باشد.

 

بتن‌های ویژه
بیشتر بدانید

گروه تخصصی بتن ایران با تجربه طراحی ، اجرا، کنترل کیفی و تضمین کیفیت بیش از 20 نوع بتن ویژه برای پروژه‌های متفاوت در سطح کشور عزیزمان ایران به شرح زیر آمادگی دارد تا در جایگاه طراح، مشاور فنی، مجری، بازرس کیفی، تضمین کننده کیفی و ... بعنوان همکار در پروژه‌های مختلف خدمات مطلوب ارائه نماید.

*بتن نفوذ ناپذیر
*بتن دکوراتیو
*بتن آب‌بند
*بتن خوش نما
*بتن خودتراکم
*بتن سخت صنعتی
*بتن با عملکرد بالا
*بتن سنگین
*بتن الیافی
*بتن متخلخل
*بتن حجیم
* بتن سبک سازه‌ای
*بتن متخلخل و ملات‌ها
*بتن پیش آکنده
*بتن پیش تنیده
*بتن پیش ساخته
*بتن توانمند
*بتن فوق توانمند
*ملات‌های ویژه
*ملات‌های خودتراز
و برخی بتن‌های ویژه پروژه‌های خاص که در رزومه کاری وجود دارد:

1.    بتن حجیم خودتراکم با رده‌ی مقاومت بالا و حرارت زایی کم (حذف سیستم‌های پس‌سرمایش)

2.    بتن سبک سازه‌ای خودتراکم حاوی الیاف (پایین آوردن وزن کل سازه)

3.    بتن متخلخل رنگی حاوی الیاف برای کفسازی (زهکش و زیبا)

4.    بتن دکوراتیو رنگی و طرح‌دار با مقاومت سایشی بالا، الیافی و آبگریز (کفسازی زیبا و ضد آب)

5.    بتن خودتراکم و خودتراز مقاومت بالا با رئولوژی خاص (قابلیت سقوط تا 30 متر برای سازه‌های مختلط)

تضمین کیفیت
بیشتر بدانید

گروه تخصصی بتن ایران برای اطمینان از حصول کیفیت حداکثری در فرآیندهای تولید و اجرا، از تکنیک‌های تضمین کیفیت استفاده می‌کند. در این چهارچوب همه فرآیندهای تولیدی و اجرایی براساس دستورالعمل‌های تدقیق شده و منطبق با مبانی کیفی بصورت پیوسته و هماهنگ با عملیات، به کار گرفته و نتیجه مطلوب تحقق می‌یابد. این منظور با حضور کارشناسان متخصص در تولید مواد اولیه در معدن سنگدانه، کارخانجات سیمان، مواد مکمل سیمانی و افزودنی‌های شیمیایی و همچنین مراحل تولید بتن، بارگیری، حمل و تخلیه، پمپاژ و جایدهی و عمل آوری برمبنای سازماندهی کارآمد و حداقلی جامه عمل به خود می‌گیرد.

فرآیند تضمین کیفیت با بکارگیری تکنیک‌های مدرنی چون :

-       بهینه سازی عملیات با تکنیک مهندسی ارزش

-       تهیه سند ریسک عملیاتی و انتخاب گزینه‌های جایگزین مطلوب

-       انجام شبیه سازی و مدلسازی قبل از عملیات

با حداقل خطای ممکن به نتیجه مطلوب‌تر نزدیک می‌شود.

بازرسی و کنترل کیفی
بیشتر بدانید

گروه تخصصی بتن ایران برای اطمینان از حصول کیفیت حداکثری در فرآیندهای تولید و اجرا، از تکنیک‌های تضمین کیفیت استفاده می‌کند. در این چهارچوب گروه تخصصی بتن ایران در بخش مهمی از پروژه‌ها علاوه بر فازهای مشاوره فنی، طراحی، اجرا، ترمیم و مقاوم‌سازی وتضمین کیفیت رویه‌های عملیاتی، نسبت به انجام بازرسی و کنترل کیفی عملیات بتنی خصوصا در فرآیندهای تولید مصالح و اجزا تشکیل دهنده بتن همچون مصالح سنگی، سیمان، مواد مکمل سیمانی و افزودنی‌های شیمیایی با بکارگیری کارشناسان متحد و با اتکا به تدوین یک برنامه تست و بازرسی (ITP) دقیق و کارآمد با در نظر گرفتن نقاط کنترلی بهینه اقدام می‌نماید.
در این راستا استفاده از چک لیست‌های کامل و همه جانبه که کلیه شاخص‌های کنترلی را در بر می‌گیرد الگوی کاری این تیم تخصصی می‌باشد.
 چیدمان موثر نفرات حداقلی و کارآمد در گلوگاه‌های کلیدی تولید و اجرا، مختص هر پروژه‌ای صورت می‌گیرد.

پایش، ترمیم، مقاوم‌سازی و آب‌بندی
بیشتر بدانید

در نگاه گروه تخصصی بتن ایران عملیات ترمیم، مقاوم‌سازی و آب‌بندی، فرآیندی خاص و تابع شرایط ویژه هر پروژه می‌باشد. در طراحی الگوی این فرایند انجام پایش‌های اولیه و واکاوی و آسیب‌شناسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده که برای آن تهیه پلان آزمایش‌های پردامنه مخرب و غیر مخرب (LTP) مطابق با آیین نامه‌ها و استانداردهای مرتبط و با استفاده از تجربیات عملکردهای مشابه ضروری می‌باشد؛ سپس بر اساس انعکاس اطلاعات پایه و تفسیر و تحلیل آنها و اخذ نتیجه نهایی حاصله تعیین استراتژی کلان عملیات حائز اهمیت است.
در مرحله بعد بر اساس استراتژی کلان؛ تدوین استراتژی و انتخاب روش و تدوین استراتژی و انتخاب مصالح مناسب صورت گرفته و شاخص‌های اصلی روش ترمیم و مصالح ترمیمی برای عملیات ترمیم، مقاوم‌سازی و آب‌بندی نهادینه شده و دستورالعمل اجرایی مربوطه استخراج می‌گردد که بر اساس آن رویه‌های عملیاتی منطبق بر حصول تضمین کیفیت، نهایی و اجرا می‌شود.

صدور مدارک فنی
بیشتر بدانید

1.    ارائه مقالات ( علمی، مطالعاتی، تحقیقاتی)

2.    گزارش‌های واکاوی و آسیب شناسی (منوط به بررسی‌های کارگاهی و پایش‌های آزمایشگاهی)

3.    تدوین و تصویب فهرست آزمایش‌های موردنیاز در راستای پایش عملیات (LTP)

4.    انعکاس نتایج آزمایش‌های پردامنه ( تفسیر، تحلیل و نتیجه گیری) 

5.    تهیه پروپوزال‌های فنی (TO)

6.    تنظیم رویه‌های اجرایی (CO)

7.    تهیه و بکارگیری رویه‌های اجرایی منطبق بر آیین‌نامه‌ها و استانداردها جهت تضمین کیفیت عملکردی (QA)

8.    تدوین و تصویب پلان کنترل و بازرسی کل پروژه (ITP)

9.    تهیه و بکارگیری چک لیست‌های کنترلی (QC)

10. تدوین دفترچه‌های طرح مخلوط‌های بتنی (ویژه) متناسب با نیازمندی های پروژه (MD)

11. تدوین و بکارگیری استراتژی کلان تعمیراتی منطبق بر شرایط هر پروژه

12. تعیین استراتژی تعیین روش و استراتژی انتخاب مواد جهت عملیات ترمیم، مقاوم سازی و آب‌بندی

13. تهیه گزارش جامع عملکردی و توجیهی (متنی و تصویری)

14. تنظیم سند ریسک عملیاتی با نظر به معضلات و محدودیت‌های نسبی هر پروژه 

15. بهینه سازی و تلفیق تمام فرآیند عملیاتی منطبق بر تکنیک مهندسی ارزش

16. ارائه شبیه سازی و مدلسازی عملیاتی مطابق با خواسته ی کارفرمای پروژه

پایش کیفی بتن تازه و سخت شده
بیشتر بدانید

 با توجه به فراگیری بتن در ساخت‌وسازهای مهندسی، کنترل کیفی منظم و دقیق از پیش از تولید تا پس از سخت شدن بتن بیش از پیش مورد نیاز است. تا ضمن کاهش هزینه‌های احداث، کیفیت سازه در طول مدت بهره‌برداری حفظ شود. آزمایشگاه مرکزی بتن و مصالح نوین دانشگاه فنی و حرفه‌ای با تکیه بر توان و تعهد کارشناسان خود، پایش بتن تازه و سخت شده را نیز در دستور کار خود قرار داده است. برخی از این آزمایش‌ها عبارتند از:

انواع آزمایش‌های بتن تازه:

-       ارزیابی کارایی، جرم مخصوص و درصد هوای انواع بتن 

-       ارزیابی میزان آب انداختگی بتن

-       ارزیابی میزان جداشدگی بتن

-       ارزیابی زمان گیرش بتن

-       ارزیابی دمای بتن

انواع آزمایش‌های بتن سخت شده (مخرب و غیر مخرب):

-       ارزیابی مقاومت فشاری، خمشی و کششی انواع آزمونه‌های بتنی

-       ارزیابی جرم مخصوص، جذب آب و درصد فضاهای خالی بتن

-       ارزیابی مدول الاستیسیته و ضریب پواسون انواع بتن

-       ارزیابی مقاومت در برابر بیرون کشیدن میلگرد

-       ارزیابی دوام بتن در شرایط محیطی متفاوت

-       ارزیابی بتن با استفاده از ابزار فراصوت

پایش سیمان
بیشتر بدانید

با توجه به تاثیر مشخصات فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی سیمان بر خواص بتن تازه و سخت‌شده لازم است مشخصات سیمان با الزامات استانداردهای مربوط کنترل شده و سیمان متناسب با شرایط محیطی و کاربری سازه انتخاب شود. بنابراین بهتر است، یک آزمایشگاه مستقل، آزمایش‌های انطباق با معیار را انجام دهد. در این راستا واحد پایش سیمان مستقر در آزمایشگاه مرکزی بتن و مصالح نوین ساختمانی با تکیه بر دانش روز و توانایی کارشناسان مجرب و متعهد، آزمایش‌های زیر را انجام می‌دهد.

ارزیابی زمان گیرش، جرم مخصوص و روانی متعارف سیمان

ارزیابی تعیین مقاومت فشاری و خمشی ملات سیمان

ارزیابی قابلیت انبساط سولفاتی ملات سیمان پرتلند

ارزیابی میزان جمع شدگی شیمیایی خمیر سیمان

ارزیابی میزان گرمای هیدراته شدن سیمان

 ارزیابی میزان انبساط ملات سیمان در آب

ارزیابی انواع سیمان‌های پرتلند آمیخته

 ارزیابی میزان نرمی سیمان(بلین)

آزمایش های میلگرد
بیشتر بدانید

میلگرد مورد استفاده در قطعات بتن‌آرمه نقش مهمی در عملکرد مناسب سازه ایفا می‌کند. تعدد کارخانه‌های تولید میلگرد و همچنین فعالیت غیراصولی کارگاه‌های ذوب مجدد فولاد، سبب ایجاد نوسان‌های شدید در کیفیت میلگردهای موجود در بازار شده است. لذا کنترل میلگرد مصرفی، از مهمترین دغدغه‌های مهندسان مجری و ناظر می‌باشد. در این راستا، واحد پایش میلگرد آزمایشگاه مرکزی بتن و مصالح نوین ساختمانی، انجام آزمایش‌های تخصصی میلگرد را بر روی انواع میلگرد (اروپایی، گالوانیزه، FRP، فولاد پرکربن، ترانس و ...) مطابق با استاندارد ملی 8133 ISIRI و 3132 ISIRI، در دستور کار خود قرار داده است.

ارزیابی کشش و خمش انواع میلگرد

ارزیابی کشش و خمش انواع میلگرد بعد از خم و باز خم

آزمایش خمش مجدد انواع میلگرد

آزمایش بیرون کشیدن میلگرد از بتن

ارزیابی میزان پیوستگی انواع میلگرد با بتن

 ارزیابی وصله‌های جوش شده به انواع میلگرد

 آزمایش تعیین ترکیب شیمیایی میلگرد

 آزمایش خستگی میلگرد

 آزمون سنجش ابعاد و وزن میلگرد

پایش دوام سازه‌های بتن
بیشتر بدانید

پایش دوام سازه‌های بتنی از مباحث روز و مورد توجه مبحث نهم مقررات ملی ساختمان است. مطابق تعریف آیین نامه بتن ایران و کمیته 201 انجمن بتن آمریکا، دوام بتن به توانایی آن برای مقابله با عوامل جوی، حملات شیمیایی، سایش، فرسایش و هرگونه فرآیندی که منجر به زوال و خرابی و کاهش طول عمر مفید بهره‌دهی سازه بتنی، اطلاق می‌شود. بنابراین، بتن بادوام، بتنی است که شکل اولیه، کیفیت و قابلیت خدمت‌دهی خود را در شرایط محیطی متفاوتی که در آن قرار می‌گیرد، حفظ کند.
 این مجموعه دو رویکرد را در زمینه دوام سازه‌‎های بتنی در دستور کار قرار داده است. رویکرد اول بررسی دوام بتن تازه و بتن سخت شده در سازه‌های تازه احداث و رویکرد دیگر مشتمل بر ارزیابی وضعیت دوام سازه‌های بتنی موجود می‌باشد. سازه‌های بتن مسلح با گذشت زمان و تحت تاثیر شرایط محیطی و یا بارهای خارجی وارد بر آنها مانند زلزله، بار ترافیک، انفجار و. .. دچار زوال و آسیب می‌شوند. علاوه بر آن، عواملی همچون خوردگی میلگردها، پدیده جداشدگی مصالح و واکنش قلیایی سنگدانه‌ها از جمله ساز و کارهای پیش‌رونده ایجاد آسیب در سازه‌های بتن مسلح است که در صورت عدم شناسایی و اقدام به موقع، سلامت سازه را تهدید می‌کند. لذا پایش سلامت سازه، حین ساخت و بهره‌برداری بسیار مهم و حیاتی است. در این راستا آزمایش‌های ذیل قابل انجام است.
 ارزیابی بتن در برابر انواع سیکل‌های ذوب و یخبندان

ارزیابی بتن توسط انواع آزمایش‌های نفوذ یون کلر 

ارزیابی ملات‌های ترمیمی ‌(مانند Pull off) 

ارزیابی بتن در برابر خوردگی میلگرد

ارزیابی بتن در برابر جمع شدگی

ارزیابی درصد جذب آب بتن

ارزیابی بتن در برابر سایش

ارزیابی بتن توسط آزمایش های غیر مخرب(التراسونیک، مقاومت الکتریکی، چکش اشمیت و ...)

آزمایش های افزودنی ها
بیشتر بدانید

با توسعه روز افزون دانش و فناوری، صنعت شیمی ‌ساختمان نیز با نوآوری و پیشرفت در افزودنی‌های بتن همراه بوده است. لذا انواع افزودن‌های شیمیایی، طراحی و تولید شده تا با بهبود ویژگی‌و خواص بتن تازه و سخت شده، نقش مهمی را در کاهش هزینه‌ ساخت و اجرا پروژه‌های عمرانی ایفا نماید.
افزودنی‌های بتن، مواد شیمیایی یا معدنی هستند که قبل یا حین فرایند اختلاط بتن به صورت درصدی از وزن سیمان به مخلوط اضافه می‌شود تا بعضی از خواص آن را به شکل مطلوبی تغییر دهد. در راستای ارزیابی عملکرد افزودنی‌های بتنی آزمایشگاه مرکزی بتن و مصالح نوین ساختمانی با استفاده از دانش فنی و تجهیزات روز آزمایشگاهی، آزمایش‌های زیر را انجام می‌دهد.

تعیین رده انواع افزودنی‌های شیمیایی بتن 

ارزیابی تاثیر مواد افزودنی بر واکنش‌زایی سنگدانه‌ها

 ارزیابی مشخصات افزودنی‌های ویژه برای بتن‌های خاص

ارزیابی مشخصات افزودنی‌های ویژه برای شرایط محیطی خاص

 ارزیابی مشخصات افزودنی‌های مورد استفاده در انواع ملات‌های آماده