محتوای تبلیغاتی

خبرنامه

تصاویر و ویدئو ها


اسفند ماه سال 1396این پروژه توسط شرکت پایدار پی سازه ثبت جهانی گینس شد.
گروه تخصصی بتن ایران به عنوان همکار تخصصی بتن در این پروژه با شرکت پایدار پی سازه همکاری داشته است.


عنوان گزارش ها و مدارک فنی بتن حجیم شهری(پروژه فونداسیون برج IIFC)
بیش از 2700 صفحه مدارک فنی تهیه شده برای بتن حجیم پروژه فونداسیون برج IIFC ایرانمال در هفت فصل اصلی تدوین و ارائه گردیده است.
طراحی، کنترل و اجرای بتن حجیم شهری از تجربیات موفق ما است.


گروه تخصصی بتن ایران با در اختیار داشتن تجربه و دانش فنی در این رابطه با ارایٔه خدمات خود در چارچوب دستورالعمل ها و روند های منحصر به فرد خود برای عملیات مطالعاتی، تحقیقاتی واجرایی گام های اساسی برداشته است.لوگو گروه تخصصی بتن ایران
Logo of Iran Expert Concrete Group

کاتالوگ ها


کتالوگ جامع