بتن تقویت شده با الیاف مصنوعی (SNFRC)

بتن تقویت شده با الیاف مصنوعی (SNFRC)

بتن تقویت شده با الیاف مصنوعی (SNFRC)

انواع مواد الیافی غیر از فولاد ، شیشه یا الیاف طبیعی برای استفاده در صنعت ساخت بتن تقویت شده با الیاف تولید شده است. این الیاف به عنوان الیاف مصنوعی شناخته می شوند.

ادامه مطلب