بتن تقویت شده با الیاف شیشه (GFRC)

بتن تقویت شده با الیاف شیشه (GFRC)

بتن تقویت شده با الیاف شیشه (GFRC)

بیشتر تحقیقات اصلی که در مورد خمیر سیمان تقویت شده با الیاف شیشه انجام شده است ، در اوایل دهه 1960 انجام شد. در این کار از الیاف شیشه بوروسیلیکات معمولی (E-glass) و الیاف شیشه سودا-آهک-سیلیس (A-glass) استفاده شده است. ترکیبات شیمیایی و خصوصیات شیشه انتخاب شده به ترتیب در جداول 3.1 و 3.2 ذکر شده است. ترکیبات شیشه ای E-glass و A-glass ، که به عنوان تقویت کننده استفاده می شود ، به دلیل قلیایی بودن بسیار زیاد (pH ≥ 12.5) ماتریس مبتنی بر سیمان ، به سرعت قدرت خود را از دست می دهند. در نتیجه ، کامپوزیت های اولیه A-glass و E-glass برای استفاده طولانی مدت نامناسب بودند .

ادامه مطلب