روش های ساخت الیاف فولادی

روش های ساخت الیاف فولادی

روش های ساخت الیاف فولادی

الیاف فولادی گرد و مستقیم از طریق برش یا خرد کردن سیم تولید می شوند ، به طور معمول سیم دارای قطر بین 0.010 تا 0.039 اینچ (0.25 تا 1.00 میلی متر) است. الیاف فولادی صاف دارای مقطع عرضی معمولی از 0.006 تا 0.025 اینچ (0.15 تا 0.64 میلی متر) ضخامت تا 0.010 تا 0.080 اینچ (0.25 تا 2.03 میلی متر) عرض با برش ورق یا سیم مسطح تولید می شوند (شکل 2.2a). الیاف فولادی چین دار و تغییر شکل داده شده هم با چین دار تمام طول (شکل 2.2 b) تولید شده است و هم اینکه فقط در انتهای آن خم یا بزرگ (بزرگ شدن دامنه)شده است (شکل 2.2 c ، d). بعضی الیاف در اثر خم شدن یا پهن شدن تغییر شکل داده تا پیوند مکانیکی افزایش یابد. برخی از الیاف به منظور ایجاد سهولت در کار و مخلوط کردن ، به صورت بسته ای جمع شده اند. در هنگام اختلاط ، دسته الیاف ها، جداگانه جدا می شود (شکل 2.2c). این الیاف نیز از سیم های کشیده سرد تهیه می شود که به منظور ساختن پشم استیل تراشیده شده است. سیمهای باقیمانده دارای مقطع دایره ای شکل هستند و ممکن است برای تولید الیاف تغییر شکل یافته فشرده شوند. همچنین الیاف فولادی ساخته شده توسط یک فرآیند ماشین کاری که تراشه های کشیده تولید می کند ، در دسترس است. این الیاف ها دارای یک سطح ناهموار و نامنظم و مقطعی هلالی شکل هستند (شکل 2.2e).
الیاف فولادی با فرآیند استخراج مذاب تولید شده. در این روش از چرخ دوار استفاده می شود که با یک سطح فلز مذاب تماس گرفته ، فلز مایع را بلند کرده و به سرعت به الیاف جامد می کند. این الیاف دارای سطح نامنظم ، و سطح مقطع هلالی هستند (شکل 2.2 f).

شکل 2.2 - هندسه های مختلف الیاف فولاد

دوستانتان را به خواندن این مطلب دعوت کنید:

نظر خود را ارسال کنید