کنترل رئولوژی بتن تولید شده با الیاف فولادی

کنترل رئولوژی بتن تولید شده با الیاف فولادی

کنترل رئولوژی بتن تولید شده با الیاف فولادی

مطالعه ای برای بهبود خواص خمشی بتن با عملکرد بسیار بالا (UHPC) تهیه شده با حجم های مختلف الیاف فولاد با کنترل خصوصیات رئولوژیکی انجام شده است. در این مطالعه ، ویسکوزیته پلاستیکی ملات UHPC کنترل شد تا عملکرد خمشی بالای UHPC تهیه شده با حجم الیاف های مختلف به دست آید. خواص رئولوژیکی UHPC با استفاده از welan gum (WG) یک اگزوپلی ساکارید است که به عنوان یک اصلاح کننده رئولوژی در کاربردهای صنعتی مانند ساخت سیمان استفاده می شود)و کاهنده آب با دامنه بالا (HRWR) تنظیم شد تا مخلوط پایدار و خودساخته شود.

ادامه مطلب
فناوری های آماده سازی ( اختلاط ) بتن مسلح با الیاف فولاد

فناوری های آماده سازی ( اختلاط ) بتن مسلح با الیاف فولاد

فناوری های آماده سازی

اختلاط بتن تقویت شده با الیاف فولاد ( SRFC ) را می توان با چندین روش انجام داد ، که انتخاب روش بسته به نیاز شغلی و امکانات موجود بستگی دارد. داشتن پراکندگی یکنواخت الیاف و جلوگیری از تفکیک یا بالا زدن الیاف در هنگام اختلاط مهم است.

گلوله زدن الیاف در هنگام اختلاط به تعدادی از فاکتورها مربوط می شود. به نظر می رسد مهمترین عوامل نسبت ابعاد الیاف ، درصد حجمی الیاف ، حداکثر اندازه و درجه بندی سنگدانه ها و روش افزودن الیاف به مخلوط باشد. با افزایش سه فاکتور اول ، تمایل به بالینگ( جمع شدگی الیاف) افزایش می یابد. برای اطلاعات بیشتر به ACI 544.3R ، "راهنمای مشخص ، مخلوط کردن ، قرار دادن و پایان دادن به بتن مسلح با الیاف فولاد" مراجعه کنید.

 

ادامه مطلب
دوام و ترک خوردگی در بتن مسلح با الیاف فولاد

دوام و ترک خوردگی در بتن مسلح با الیاف فولاد

هیچ آزمون استانداردی برای ارزیابی ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی مهار شده وجود ندارد. برای ارزیابی کارایی انواع و مقادیر مختلف الیاف ، یک روش آزمون مناسب لازم است. ASTM C 157 استفاده از یک نمونه منشوری بلند و طولانی برای اندازه گیری جمع شدگی آزاد را توصیه می کند. اگر فرض شود که طول نمونه بسیار بزرگتر از ابعاد سطح مقطع است ، پس مشاهده تغییر طول با زمان می تواند اندازه گیری انقباض یک بعدی را فراهم کند. اگر این نمونه منشور طولانی از کوچک شدن جلوگیری شود ، در این صورت تنش های کششی تک محوری تولید می شوند. اگر آزمایش جمع شدگی محدود شده به گونه ای انجام شود که اساساً تنش های کششی یک طرفه ایجاد شود ، پس چنین آزمایشی تا حدی شبیه آزمایش کشش تک محوره است.

ادامه مطلب
خصوصیات فیزیکی بتن مسلح با الیاف فولاد

خصوصیات فیزیکی بتن مسلح با الیاف فولاد

خصوصیات فیزیکی بتن مسلح با الیاف فولاد

ادامه مطلب
روش های ساخت الیاف فولادی

روش های ساخت الیاف فولادی

روش های ساخت الیاف فولادی

ادامه مطلب